Hội nghị đóng góp ý kiến Đề án sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố

Ngày 05/12 Sở nội vụ phối hợp với UBND huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị đóng góp ý kiến vào Đề án sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2018 – 2020. Dự Hội nghị có các đồng chí Hà Thị Thùy – Phó Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Duy Luân – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phùng Đức Chiến – Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, lãnh đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Theo Đề án sẽ bố trí giảm từ 19 người phụ trách các chức danh không chuyên trách cấp xã hiện nay xuống còn 08 người phụ trách, bỏ 04 chức danh: người làm công tác kiểm tra Đảng ủy, công tác tuyên giáo, công tác dân vận và người làm công tác tổ chức đảng ủy. Đối với cấp thôn, bản, tổ dân phố giai đoạn 1 từ 01/3/2018 đến 31/12/2019 bố trí giảm 14 người xuống còn 07 người; giai đoạn 2 từ 01/01/2020 bố trí giảm từ 07 người xuống còn 03 người. Tại hội nghị đa số các ý kiến đều tán thành, cho rằng việc thực hiện Đề án là cần thiết nhằm tinh giản sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách ở các xã, thôn, bản tổ dân phố. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng việc tinh giản giai đoạn 2 ở cấp thôn, bản, tổ dân phố từ 07 người xuống còn 03 người không phù hợp, khó có khả năng đáp ứng công việc. Việc bố trí chức danh Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn là không phù hợp do công việc của 02 chức danh này khá nhiều nên để 02 chức danh này kiêm nhiệm chức danh khác cho phù hợp. Tỉnh xem xét nâng mức phụ cấp cho người làm công tác kiêm nhiệm cho phù hợp. Đối với việc sát nhập các thôn,bản dưới 50 hộ cần căn cứ vào điều kiện địa hình từng thôn cho phù hợp…./.