Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân xã Tú Trĩ.

0

Vừa qua, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã Tú Trĩ đã có buổi đối thoại trực tiếp với Nhân dân trên địa bàn xã.

Trong không khí thắng thắn, cởi mở và xây dựng, tại buổi tiếp xúc đối thoại đã có nhiều lượt ý kiến phát biểu, các ý kiến tập trung kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương những vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân như sản xuất nông nghiệp, giao thông, thủy lợi, nước sinh hoạt, giáo dục đào tạo; tài nguyên môi trường, việc làm, thu nhập, các chế độ, chính sách xã hội và thái độ, trách nhiệm, ứng xử của cán bộ, đảng viên, công chức đối với ngưới dân…       

Với tinh thần, thẳng thắn, các đồng chí lãnh đạo xã đã lắng nghe, giải trình và tiếp thu những ý kiến, đề xuất của người dân.

Mục đích của cuộc đối thoại để Đảng ủy, chính quyền lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và ý kiến của Nhân dân; tiếp thu các ý kiến đóng góp, phản ánh của Nhân dân; đảm bảo quyền làm chủ và phát huy vai trò giám sát của Nhân dân.