HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT RÀ SOÁT, BỔ SUNG QUY HOẠCH CÁN BỘ, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ngày 14/11/2019 Huyện ủy Bạch Thông tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt bàn và thống nhất một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc, quán triệt hội nghị

Tại hội nghị đã thông qua Tờ trình của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc xin ý kiến danh sách rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ lãnh đạo, quản lý, nhiệm kỳ 2020 – 2025; hướng dẫn ghi phiếu, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và bỏ phiếu bổ sung quy hoạch. Để thực hiện tốt công tác rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ huyện Bạch Thông quán triệt tốt công tác quy hoạch, giới thiệu phải thực hiện đảm bảo đúng quy định như yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, độ tuổi, số lượng cán bộ quy hoạch…

Việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhằm kịp thời giới thiệu, bổ sung nguồn cán bộ đủ tiêu chuẩn tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ, cán bộ quản lý, đồng thời đưa ra khỏi quy hoạch những cán bộ đã chuyển công tác, cán bộ không đủ tiêu chuẩn… góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở địa phương nhiệm kỳ 2020 – 2025./.