Hội nghị cán bộ chủ chốt huyện Bạch Thông

Ngày 13/3/2018, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị lấy ý kiến về danh sách nhân sự dự kiến bổ sung quy hoạch lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017 – 2020 và giai đoạn 2020 – 2025. Dự hội nghị có các đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Nông Quốc Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được quán triệt nội dung cơ bản hướng dẫn của Ban tổ chức Trung ương về “Hướng dẫn sửa đổi bổ sung về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý” và Kế hoạch của Tỉnh ủy Bắc Kạn về rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015 – 2020 và nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị đây là hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong công tác quy hoạch cán bộ, các đại biểu cần tập trung một số nội dung quan trọng trong việc cho ý kiến nhân sự bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017- 2020 và giai đoạn 2020 – 2025 đảm bảo về số lượng, độ tuổi và cơ cấu, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong quy hoạch cán bộ của hệ thống chính trị; đảm bảo tính ổn định, kế thừa và phát triển, từng bước chuẩn hóa cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh, cơ cấu cán bộ hợp lý, phù hợp với đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị…

Việc rà soát, bổ sung và xây dựng quy hoạch cán bộ nhằm phát hiện nguồn cán bộ có đức, có triển vọng để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhiệm vụ chính trị trước mắt và lâu dài của từng cơ quan, đơn vị. Tại hội nghị đã tiến hành lấy phiếu rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2017- 2020 và giai đoạn 2020 – 2025./.