HỘI NGHỊ BIỂU DƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC GIAI ĐOẠN 2015 – 2020

Ngày 23/7/2020 UBND huyện tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020. Dự Hội nghị có đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Thanh Hà- Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện.

                                                                           Toàn cảnh Hội nghị

Thực hiện các phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua trên địa bàn huyện Bạch Thông đã có 01 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua, 01 cá nhân được Chủ tịch Nước tặng huy chương kháng chiến hạng nhì. UBND tỉnh tặng 05 cờ thi đua, 32 lượt tập thể lao động xuất sắc, tặng Bằng khen cho 30 lượt tập thể, 32 cá nhân. UBND huyện Bạch Thông công nhận 2.281 lượt cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sỹ tiên tiến, 302 lượt chiến sỹ thi đua cơ sở, 241 lượt tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; tặng giấy khen cho 104 tập thể và 173 cá nhân….Nhân dịp này, UBND huyện đã tôn vinh, tặng giấy khen cho 43 tập thể và 63 cá nhân điển hình tiên tiến có nhiều việc làm thiết thực, thành tích nổi bật thực hiện tốt các phong trào thi đua như : phong trào thi đua “ Bạch Thông chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; phong trào thi đua “ Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; phong trào thi đua “ Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”; phong trào thi đua “ 100 ngày đêm lao động sáng tạo, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng tỉnh Bắc Kạn 24/8/1949 – 24/8/2019”; phong trào thi đua quyết thắng trong lực lượng vũ trang huyện Bạch Thông giai đoạn 2012 – 2017…

                           Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những kết quả của công tác thi đua khen thưởng trên địa bàn huyện, đặc biệt là thành tích nổi bật của các tập thể, cá nhân đã đạt được trong giai đoạn vừa qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới các ban ngành, đoàn thể, đơn vị, các xã, thị trấn tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trong việc tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng. Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả các phong trào thi đua “ Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, “ Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”…Đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, các phong trào thi đua. Chú trọng công tác kiểm tra, rút kinh nghiệm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác thi đua khen thưởng. Nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, chú trọng khen thưởng kịp thời các trường hợp có thành tích đột xuất, nổi bật…

UBND huyện trao giấy khen cho tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020

Tại hội nghị, thay mặt HĐTĐ khen thưởng huyện đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 – 2025 với các nội dung như: thi đua lao động giỏi, sáng tạo, ứng dụng khoa học kỹ thuật nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả lao động. Thi đua xây dựng và phát triển văn hóa xã hội góp phần nâng cao đời sống nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đẩy mạnh phong trào “ Thi đua quyết thắng”, “ Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”. Thi đua xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hành tiết kiệm chống lãng phí…/.

Thanh Tuyền