Hội nghị BCH mở rộng – tổng kết công tác hội phụ nữ năm 2013

Ngày 18 tháng 12 năm 2013 Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Bạch Thông tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng, tổng kết công tác hội năm 2013, phương hướng nhiệm vụ năm 2014. Đến dự có đồng chí Hà Văn Tiến Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, ông Nguyễn Ngọc Sơn – UVBTV – Phó Chủ tịch UBND huyện, Ông Nông Thanh Trần – UVBTV – Chủ tịch UBMTTQ huyện, Bà Hà Thị Liễu Phó Chủ tịch Hội Liên Hiệp Phụ Nữ tỉnh và các thành viên ban chấp hành Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện.

Năm 2013, dưới sự chỉ đạo của Hội LH Phụ nữ tỉnh Bắc Kan, Hội phụ nữ huyện đã chủ động sáng tạo triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với việc hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ chính trị của huyện; tuyên truyền vận động cán bộ hội viên Hội phụ nữ các xã, thị trấn thực hiện các đề án sản xuất đảm bảo diện tích, cơ cấu mùa vụ, thực hiện cuộc vận động phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội. Kết quả trong năm 2013 đã có 97 hội viên thoát nghèo đạt 115,5% kế hoạch tỉnh hội giao. Bên cạnh đó các cấp hội còn triển khai nhiều hoạt động phong phú, thiết thực đẩy mạnh các phong trào thi đua trong các tầng lớp phụ nữ, đặc biệt là phong trào phụ nữ Chung sức xây dựng nông thôn mới đã có 40 hộ hội viên hiến 5.500m vuông đất , đóng góp hơn 3.000 ngày công; tiếp tục duy trì các câu lạc bộ Ban giúp bạn, câu lạc bộ Gia đình hạnh phúc

Các hoạt động tuyên truyền giáo dục, phẩm chất đạo đức người phụ nữ được chú trọng; hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc tiếp tục được triển khai có hiệu quả góp phần tích cực hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế  – xã hội trên địa bàn toàn huyện.

         Tại hội nghị các cán bộ hội viên Hội phụ nữ cơ sở cũng đã tập trung thảo luận bàn về những vướng mắc khó khăn trong việc thực hiện công tác hội trong thời gian qua như: công tác đào tạo nghề cho phụ nữ nông thôn, việc xử lí rác thải vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập, việc thu hút hội viên ở một số xã còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là về công tác vận động thực hiện chính sách dân số KHHĐ.

Tại Hội nghị đã trao tặng giấy khen của Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cho 13 tập thể và 11 cá nhân có thành tích  xuất sắc trong năm 2013.