HỘI NGHỊ BCH HỘI PHỤ NỮ XÃ ĐÔN PHONG MỞ RỘNG

Sáng 18/9/2019, Hội liên hiệp Phụ nữ xã Đôn Phong đã tổ chức hội nghị BCH mở rộng triển khai một số nội dung hoạt động của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Hội nghị đã triển khai các văn bản của Hội LHPN huyện, của địa phương như: Kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1069 – 2/9/2019); Hưởng ứng trắc nghiệm “tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam”; Kết nối phụ nữ khởi nghiệp và giới thiệu sản phẩm OCOP năm 2019 và đề án 938 “Hỗ trợ phụ nữ giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ”

Qua hội nghị, nhằm quán triệt thực hiện tốt các nội dung phong trào và nhiệm vụ trọng tâm của Hội gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đặc biệt trong thực hiện Đề án 938 Hội đã phối hợp với UBND xã triển khai tổ chức Hội thi tìm hiểu về Luật “ Hôn nhân & gia đình, Bình đẳng giới và Phòng, chống bạo lực gia đình” hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày Thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2019).