HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XV

Sáng 10/3/2020, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị lấy phiếu xin ý kiến nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025.

 Đ/c Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua Tờ trình của Tiểu ban nhân sự đề nghị xem xét thông qua các đề án nhân sự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thông qua Tờ trình của Tiểu ban nhân sự đề nghị xem xét phương án nhân sự tái cử BCH, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tại đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thông qua tờ trình của tiểu ban nhân sự đề nghị xem xét phương án nhân sự mới tham gia BCH, Ban Thường vụ, Phó bí thư, Chủ nhiệm ủy ban Kiểm tra Huyện ủy. Hội nghị đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua đề án nhân sự, tổ chức bỏ phiếu các phương án nhân sự tham gia các chức danh tại đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.