HỘI NGHỊ BCH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ HAI, KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2020 – 2025

Ngày 30/7/2020 Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ hai, khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

                   Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu khai mạc hội nghị

Tại hội nghị, Ban chấp hành đảng bộ huyện Bạch Thông đã thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua các Dự thảo: Quy chế làm việc của Ban chấp hành đảng bộ huyện. Chương trình làm việc toàn khóa của Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Phân công ủy viên Ban chấp hành đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Quy chế làm việc của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của Ban chấp hành đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025…Qua hội nghị là cơ sở để Ban chấp hành đảng bộ huyện, Ban Thường vụ khóa mới tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch của huyện theo từng năm cũng như các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra./.

Thanh Tuyền