Hội nghị BCH đảng bộ huyện Bạch Thông lần thứ 11, khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Ngày 12/12 Huyện ủy Bạch Thông tổ chức Hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 11, khóa XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đánh giá tình hình phát triển kinh tế xã hội, QP-AN năm 2017, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Đồng Văn Lưu – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đồng chủ trì Hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Phương Thị Thanh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn, các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ huyện, Trưởng, phó các phòng, ban, ngành đoàn thể, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện.

Năm 2017 Huyện ủy Bạch Thông đã chỉ đạo thực hiện đạt và vượt một số chỉ tiêu đề ra như: Cây lúa nước, tổng diện tích thực hiện 2.979/2.924 ha, đạt 102% KH; Cây ngô trồng được 1.078/1.075 ha, đạt 100% KH. Tổng sản lượng lương thực cả năm đạt 19.490/19.680 tấn, đạt 99% KH. Cây khoai môn 67/60 ha, đạt 112% KH, dong riềng 86/50 ha đạt 172% KH; rau các loại 361/360 ha, đạt 100% KH. Trồng mới cây ăn quả được 50 ha. Triển khai thực hiện có hiệu quả một số dự án như: cấy lúa cải tiến SRI 80ha, cải tạo đất trồng lúa theo Quyết định 35/2015/NĐ-CP được 107ha, triển khai mô hình trồng 01ha cây ba kích tại xã Hà Vị, 02ha cây chuối tây cấy bằng mô tại xã Mỹ Thanh, khảo nghiệm 01 ha cây lê tại xã Vũ Muộn, chuyển đổi lò sấy bằng than đá được 06 lò. Thực hiện được 530 ha mô hình đất ruộng cho thu nhập 100 triệu đồng/ha, đạt 100% KH. Trồng rừng được 591/495 ha, đạt 119% KH. Thành lập mới 05 Hợp tác xã. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo, đến nay huyện duy trì 02 xã đạt 19 tiêu chí, 01 xã đạt 17 tiêu chí, 06 xã đạt từ 10 – 14 tiêu chí, 06 xã đạt từ 05 đến 09 tiêu chí, 01 xã dưới 05 tiêu chí. Duy trì thực hiện tốt công tác dạy và học, tổ chức tổng kết năm học 2016 – 2017, đánh giá, xếp loại học sinh theo quy chế, kết quả: Hoàn thành chương trình Tiểu học, THCS đạt 100%, tốt nghiệp THPT quốc gia đạt 99,4%. Công tác chăm sóc sức khỏe, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân và các hoạt động truyền thông dân số, kế hoạch hóa gia đình được quan tâm, chú trọng. Chỉ đạo giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Các chương trình giảm nghèo được triển khai tích cực, theo kết quả điều tra hộ nghèo năm 2017, toàn huyện còn 1.884 hộ nghèo, giảm 137 hộ so với năm 2016. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể được quan tâm, trong năm  Ban Thường vụ Huyện ủy đã ra quyết định kết nạp được 126 quần chúng ưu tú vào Đảng, đạt 140% KH, công nhận Đảng chính thức 109 đảng viên…

Bên cạnh đó, còn một số tồn tại: Chỉ tiêu một số cây trồng như cây thuốc lá,  cây đậu tương, tổng đàn gia súc, gia cầm chưa đạt kết hoạch; tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, giải ngân vốn xây dựng cơ bản còn chậm; thu ngân sách đạt thấp ; tỷ lệ tiêm phòng cho đàn gia súc đạt thấp. Tình hình vi phạm luật bảo vệ và phát triển rừng, phạm pháp hình sự còn xảy ra nhiều…Tại hội nghị các đại biểu đã thảo luận, đánh giá, phân tích chỉ ra những nguyên nhân một số chỉ tiêu đạt thấp và giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong thời gian còn lại của năm 2017, đóng góp ý kiến và biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị Quyết về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế – xã hội, QP-AN, công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong năm 2018. Nhất trí biểu quyết thông qua kết quả đánh giá, phân loại tập thể và từng Ủy viên BTV Huyện ủy năm 2017.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Bắc Kạn ghi nhận những kết quả mà huyện đã đạt được, đồng thời đề nghị trong thời gian tới huyện Bạch Thông cần tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm cam, quýt; chú trọng phát triển các cây trồng, vật nuôi bản địa; trong công tác trồng rừng huyện cần chú trọng phát triển trồng cây gỗ lớn; trong xây dựng nông thôn mới cần chú trọng tiêu chí nâng cao thu nhập cho người dân; quan tâm thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng, hạn chế số vụ phạm pháp hình sự; nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, MTTQ và các tổ chức đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ…./.

 BCH Đảng bộ biểu quyết nhất trí thông qua kết quả đánh giá, phân loại tập thể, cá nhân Ủy viên BTV Huyện ủy năm 2017.
 
 Đồng chí Phương Thị Thanh – Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị