Hội nghị Bất thường UBMTTQ huyện lần thứ 5, nhiệm kỳ 2014-2019

Ngày 04/12/2015, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị Bất thường lần thứ 5 khoá XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Dự hội nghị có bà Triệu Thị Thúy – Phó Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, ông Nguyễn Thanh Hà – UVBTV Huyện ủy – Phó Chủ tịch HĐND huyện, ông Đinh Quang Hưng – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Tại hội nghị đã thông qua các tờ trình hiệp thương cử bổ sung, thay thế ủy viên UBMTTQ huyện và tờ trình hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch UBMTTQ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2014 – 2019. Các đại biểu đã tiến hành hiệp thương bầu 5 ủy viên UBMTTQ huyện và  bà Trần Thị Nhung – Trưởng phòng LĐ – TB&XH huyện, được hiệp thương bầu giữ chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Bạch Thông, nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị các đồng chí Ủy viên UBMTTQ huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết  góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao./.