HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRUNG ƯƠNG  THÁNG 11 NĂM 2023

Sáng 16/11, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Báo cáo viên Trung ương tháng 11/2023 bằng hình thức trực tuyến tới hơn 1.500 điểm cầu trên cả nước với tổng số trên 50.000 đại biểu tham dự để cung cấp thông tin cho đội ngũ báo cáo viên các cấp và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới. Đồng chí Phan Xuân Thủy – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu huyện Bạch Thông

Dự hội nghị tại điểm cầu huyện Bạch Thông có các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; Đại diện lãnh đạo UBND huyện. Các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện. Bí thư,  Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Huyện ủy. Đại diện lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc Huyện ủy, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội huyện. Lãnh đạo, công chức Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Cơ quan Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Liên đoàn lao động huyện. Lãnh đạo, giảng viên Trung tâm Chính trị huyện.

Tại hội nghị, Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Việt Nam đã  thông tin chuyên đề: “Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và một số tình hình an ninh công nhân trong bối cảnh hiện nay”;  Lãnh đạo Cục Công tác đảng và Công tác chính trị, Bộ Công an thông tin chuyên đề:“Hội nghị cán bộ quản lý trại giam khu vực Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 41” do Việt Nam đăng cai tổ chức; Lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông tin chuyên đề:“Những kết quả nổi bật của công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới”.

Định hướng tuyên truyền và kết luận hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, các tổ chức chính trị – xã hội, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền những nội dung các đồng chí báo cáo viên đã thông tin – trong đó, tập trung tuyên truyền về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028, sứ mệnh giai cấp công nhân Việt Nam trong giai đoạn mới; công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; nâng cao nhận thức, tầm quan trọng công tác kiểm tra, giám sát đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong toàn hệ thống chính trị; xử lý cán bộ vi phạm, răn đe, phòng ngừa vi phạm đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; nhiệm vụ của cấp ủy tổ chức đảng về thực hiện công tác kiểm tra, giám sát; công tác tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên; đồng thời, tuyên truyền về tình hình kinh tế – xã hội năm 2023; kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Công tác đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; hội nghị Trung ương 8, khóa XIII; kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV./.

Hoàng Sim