HỘI NGHỊ BÁO CÁO VIÊN TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC THÁNG 8 NĂM 2019

Sáng nay 02/8/2019, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo TW tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Báo cáo viên các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương tháng 8/2019. Phó trưởng Ban Tuyên giáo TW Lê Mạnh Hùng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu huyện Bạch Thông, đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 8/2019 , tại điểm cầu huyện Bạch Thông.

Hội nghị trực tuyến đã nghe các báo cáo chuyên đề của ngành Văn hóa sau 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; những vấn đề đặt ra và giải pháp trong thời gian tới”;  “Những kết quả cơ bản thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 ( khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tái cơ cấu Ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Đồng thời, cập nhật những thông tin tình hình Biển Đông và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng yêu cầu các báo cáo viên tập trung tuyên truyền về kết quả Hội nghị Trung ương 10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Tuyên truyền các ngày lễ lớn như: Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; tăng cường tiềm lực an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia./.