Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2016

Sáng ngày 07 tháng 9 năm 2016, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2016. Dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; cán bộ, công chức các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và lãnh đạo một số đơn vị liên quan.

Tại hội nghị các đại biểu đã được đồng chí Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy báo cáo nhanh những điểm mới và kết quả nổi bật của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2016 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thời gian tới. Khái quát về tình hình nước Anh và EU sau khi cử tri Anh bỏ phiếu rời EU; dự báo tình hình thế giới và quan hệ Việt Nam và EU trong thời gian tới; hướng dẫn, triển khai một số nội dung hoạt động tuyên truyền trong tháng 9 năm 2016. Đồng chí Lường Văn Vương, Huyện ủy viên – Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện báo cáo nhanh về kết quả Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (khóa XIV).

Trên cơ sở các nội dung được báo cáo tại hội nghị này, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ và thực hiện tốt những quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta./.