Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2015

Vừa qua, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 9 năm 2015.

Tham gia Hội nghị có các đồng chí là báo cáo viên cấp huyện, Bí thư hoặc Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy (không có báo cáo viên cấp huyện), các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra, Văn phòng Huyện ủy. Tại Hội nghị các báo cáo viên đã thông tin nhanh kết quả chuyến thăm Hoa Kỳ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Tình hình biên giới ViệtNam – CamPuChia; Công tác dân số, phòng chống HIV và định hướng nội dung tuyên truyền trong thời gian tới. Qua Hội nghị nhằm cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền cho đội ngũ báo cáo viên cấp huyện về tình hình thời sự trong nước, thế giới, thông tin về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, định hướng nội dung trọng tâm cần tuyên truyền trong thời gian tới./.