Hội nghị báo cáo viên tháng 5

Sáng ngày 8/5/2015, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hội nghị báo cáo viên cấp huyện tháng 5/2015.

Tham dự hội nghị có các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban kiểm tra và văn phòng huyện ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, các chi bộ trực thuộc huyện ủy. Tại hội nghị các đại biểu đã được thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới. 

    Trong đó, thông tin  nhanh về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Những thỏa thuận đạt được trong chuyến thăm mang tính toàn diện, nổi bật trên một số nội dung chủ yếu như về chính trị, về hợp tác kinh tế, về đầu tư, về lĩnh vực công nghiệp, về hợp tác quốc phòng và an ninh,vấn đề về Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thông tin về những kết quả mà Việt Nam đăng cai tổ chức thành công Đại hội đồng liên minh nghị viện thế giới. Một số nội dung liên quan đến tình hình nợ công, nợ xấu trong nước hiện nay. Đồng thời định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

      Qua hội nghị, các báo cáo viên của huyện sẽ nắm bắt đầy đủ, chính xác các thông tin về tình hình thời sự trong nước và thế giới để có định hướng tuyên truyền đúng đắn về những vấn đề liên quan cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn../.