Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2014

Ngày 29 tháng 10 năm 2014, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bạch Thông đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 10 năm 2014. Dự Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, các đồng chí là báo cáo viên cấp huyện và bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc và một số đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe quán triệt, triển khai một số thông tin tình hình thời sự trong nước, khu vực và quốc tế liên quan đến Việt Nam. Chuyên đề về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm. Những hoạt động bất hợp pháp của tà đạo Dương Văn Mình. Giới thiệu một số nội dung cơ bản của Luật Biển Việt Nam. Các nội dung của chuyên đề năm 2014 về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đặc biệt là các nội dung liên quan đến Hội thi kể chuyện về những tấm gương điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Kết thúc Hội nghị đồng chí Lê Hồng Sơn – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, triển khai một số nội dung hoạt động tuyên truyền trong tháng tiếp theo như: Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11), kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11)… trong đó ưu tiên việc đẩy mạnh tập trung tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp. Trên cơ sở các nội dung được báo cáo tại hội nghị này, đội ngũ báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta.