Hội nghị Báo cáo viên tháng 02 năm 2017

Sáng ngày 20 tháng 02 năm 2017, Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện Bạch Thông đã tổ chức Hội nghị Báo cáo viên tháng 02 năm 2017. Dự Hội nghị có đồng chí Triệu Đức Dùng – Trưởng phòng Công tác thông tin tuyên giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn; đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, các đồng chí là báo cáo viên cấp huyện, các đồng chí là cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện và bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc không phải là báo cáo viên cấp huyện và một số đơn vị liên quan.

Các đại biểu dự Hội nghị đã được nghe đồng chí Triệu Đức Dùng – Trưởng phòng Công tác thông tin tuyên giáo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Kạn quán triệt, triển khai một số thông tin tình hình thời sự trong nước, khu vực và quốc tế liên quan đến Việt Nam. Đặc biệt là những thông tin quan trọng về chuyến thăm Trung Quốc của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số thông tin quan trọng khác…

Kết thúc Hội nghị đồng chí Lê Hồng Sơn, Uỷ viên Ban Thường vụ Huyện ủy -Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy kiêm Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện hướng dẫn, triển khai một số nội dung hoạt động tuyên truyền trong tháng 03 năm 2017. Đặc biệt nhấn mạnh vào các nội dung như: Hướng dẫn triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc tổ chức quán triệt triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng; công tác chuẩn bị của các chi, đảng bộ trực thuộc về việc tham gia vòng thi sơ khảo Cuộc thi thuyết trình thực hiện nghị quyết của Đảng gắn với cải cách hành chính và sửa đổi lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh huyện Bạch Thông năm 2017; việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ Báo cáo viên, Cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện trong thời gian tới….

 Trên cơ sở các nội dung được báo cáo tại hội nghị này, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội cấp huyện, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta./.