Hội nghị báo cáo viên tháng 02 năm 2015

0

Vừa qua, ngày 05 tháng 02 năm 2015 tại hội trường Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Ban tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 02 năm 2015. Dự hội nghị có các đồng chí báo cáo viên cấp huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; đại diện các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy và lãnh đạo một số đơn vị liên quan. Đồng chí Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

       Tại hội nghị đồng chí Phùng Thị Hiến – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã báo cáo kết quả công tác tuyên truyền về tình hình kinh tế – xã hội năm 2014; thông tin về kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI). Đồng chí Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt, thông tin các nội dung về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2015. Trên cơ sở các nội dung được báo cáo tại hội nghị này, các đồng chí báo cáo viên cấp huyện, lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức đúng đắn, đầy đủ và thực hiện tốt những quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước ta. Kết thúc Hội nghị đồng chí Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy hướng dẫn, triển khai một số nội dung hoạt động tuyên truyền trong tháng tiếp theo. Tập trung đẩy mạnh thực hiện công tác tuyên truyền về việc chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; xây dựng nông thôn mới; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm trước, trong và sau dịp tết Nguyên đán Ất Mùi.