HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ TƯ

0

Ngày 15/12/2020 Huyện ủy Bạch Thông tổ chức hội nghị Ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ tư, nhiệm kỳ 2020 – 2025 nhằm đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế – xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021 . Dự hội nghị có đồng chí Ma Từ Đông Điền – Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.

   đồng chí Ma Từ Đông Điền – Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2020 huyện Bạch Thông cơ bản thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, trong đó thu ngân sách được 15 tỷ đồng, đạt 105% KH, trồng rừng 747 ha, đạt trên 107% KH, tổng đàn gia súc đạt 115% KH, đàn lợn đạt 237% KH, gia cầm 245% KH; tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,19%, giải ngân vốn xây dựng cơ bản đạt 98% KH. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo… Bên cạnh đó còn một số chỉ tiêu cây màu không đạt kế hoạch. Việc triển khai các dự án, mô hình hỗ trợ sản xuất còn nhiều lúng túng, giải ngân nguồn vốn chậm tiến độ. Còn để xảy ra vi phạm luật quản lý, bảo vệ rừng…
Tại hội nghị cũng đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của BTV Huyện ủy giữa hai kỳ họp BCH đảng bộ lần thứ ba và thứ tư. Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra giám sát năm 2020, kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp ủy năm 2021.Thảo luận, đóng góp ý kiến Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2021. Dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và Dự thảo Nghị quyết lãnh đạo công tác đảm bảo an ninh trật tự nhiệm kỳ 2020 – 2025 và một số nội dung quan trọng khác./.

Thanh Tuyền-Trung tâm VH,TT&TT