Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tú Trĩ tổ chức đại hội lần thứ XV nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 10/5/2016, Hội LHPN xã Tú Trĩ tổ chức đại hội lần XV nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự và chỉ đạo đại hội có Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Hội LHPN huyện, ông Lộc Văn Kiện – Huyện ủy viên – Trưởng phòng VH – TT huyện phụ trách đơn vị.

Với tinh thần đoàn kết, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, nhiệm kỳ 2011- 2016 Hội đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” nhằm xây dựng người phụ nữ mới và xây dựng gia đình hạnh phúc thông qua việc rèn luyện 04 phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và 08 tiêu chí của cuộc vận động  “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” luôn gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Trong cuộc vận động  “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” Hội đã vận động 100% gia đình cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện, cuối nhiệm kỳ đã có 195 số gia đình đạt 08 tiêu chí, 100% số hộ gia đình hội viên được tuyên truyền sử dụng 03 công trình hợp vệ sinh, tích cự tham gia chung tay xây dựng nông thôn mới như hiến đất, đóng góp tiền và ngày công lao động. Duy trì tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo với nhiều hình thức như cho vay vốn không tính lãi, giúp ngày công lao động, thóc, lợn giống, thức ăn chăn nuôi…Ngoài ra, Hội còn triển khai tốt các nguồn vốn vay như: Vốn từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện, vốn của dự án Childfund, qua các nguồn vốn nhiều gia đình hội viên, phụ nữ đã mạnh đầu tư vào chăn nuôi, sản xuất phát triển kinh tế gia đình cho thu nhập cao, thực hiện tốt công tác phát triển hội viên và các phong trào phối hợp. Đại hội đã thảo luận và thống nhất một số chỉ tiêu quan trọng mà Nghị quyết đại hội lần thứ XV đề ra và tiến hành bầu 09 đồng chí vào BCH khóa XV nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu 09 đại biều đi dự Đại hội cấp trên./.