Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Giàng tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Sáng 28/4/2016, Hội liên hiệp Phụ nữ xã Cẩm Giàng tổ chức Đại hội lần thứ XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyền Ngọc Sơn – Phó Bí thư TT Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ tịch Hội LHPN huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã.

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, Hội LHPN xã Cẩm Giàng đã nỗ lực thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết của Đại hội đề ra. Phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hành phúc” được triển khai sâu rộng trong các chi hội, trong nhiệm kỳ 11/11 Chi hội đã ký kết thi đua có 1745 lượt hội viên đăng ký thực hiện 03 tiêu chuẩn của phong trào, qua bình xét có 1463 đạt trên 96%. Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” gắn với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Hội triểu khai có hiệu quả, 100% hộ gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ sử dụng công trình hợp vệ sinh. Duy trì tốt phong trào giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo với nhiều hình thức như: Cho vay không tính lãi, giúp ngày công lao động…Tổ chức các lớp tập huấn KHKT thực hiện các mô hình trồng ngô, lúa, cây ăn quả. Qua 05 năm triển khai thực hiện các nguồn vốn vay đầu tư phát triên sản xuất đã có nhiều hộ hội viên phụ nữ cho thu nhập từ  30 đến 50 triệu đồng /năm như:  Hội viên Lý Thị Hạnh, La Thị Tuyết thôn Nà Tu, mô hình trồng rau màu của chị Dương Thị Chung, Nguyễn Thị Phương …Trên cơ sở bám sát quan điểm và định hướng đổi mới trong công tác vận động phụ nữ của Đảng và Hội cấp trên, BCH Hội LHPN xã Cẩm Giàng đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong việc triển khai và tổ chức hoạt động cụ thể, thiết thực, hiệu quả động viên phụ nữ tham gia các chương trình phát triển kinh tế – xã hội, các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và Hội phát động. Không ngừng đổi mới phương pháp chỉ đạo, tập trung đầu tư ưu tiên những chi hội khó khăn, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh.