Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiểm tra công tác Hội tại xã Vi Hương

Sáng 28/10/2015, Đoàn công tác Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh do Bà Nguyễn Thị Kim Thông – Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh đã tiến hành kiểm tra công tác Hội năm 2015 tại Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vi Hương.

Trong 9 tháng đầu năm, Hội Liên hiệp phụ nữ xã Vi Hương đã thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm như: tổ chức tuyên truyền vận động chị em hội viên học tập và làm theo gương Bác, thực hiện tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày, củng cố thành lập các mô hình làm theo Bác như: xây dựng 5 mô hình ống tiền tiết kiệm và hũ gạo tình thương để kịp thời giúp đỡ vốn và gạo cho hội viên; vận động hội viên hiến hơn 240m2 đất và góp tiền ngày công được hơn 13 triệu đồng làm đường nội thôn, phối hợp với cơ quan chuyên môn, các hội đoàn thể tổ chức 18 lớp tập huấn chuyển giao KHKT về trồng trọt và chăn nuôi  cho hơn 700 hội viên, quản lý tốt các nguồn vốn vay giúp hội viên phát triển sản xuất.

Tại buổi kiểm tra, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao những nỗ lực của Ban chấp hành Hội LHPN xã và sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo địa phương. Đồng thời, đoàn kiểm tra mong muốn trong thời gian tới, Ban chấp hành Hội Phụ nữ xã lồng ghép một số chương trình trọng tâm của Hội vào tình hình thực tế của địa phương như chương trình 5 không 3 sạch; duy trì, nâng cao chất lượng và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ các hội viên nghèo vươn lên ổn định cuộc sống./.