HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN KIỂM TRA CÔNG TÁC HỘI TẠI CƠ SỞ

Từ ngày 09/5 – 11/5/2022, Hội liên hiệp phụ nữ huyện thành lập đoàn kiểm tra hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ tại Hội liên hiệp phụ nữ và dự sinh hoạt chi hội phụ nữ tại 4 xã Sỹ Bình, Quang Thuận, Dương Phong, Lục Bình.

 Hội liên hiệp phụ nữ huyện kiểm tra hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ tại Hội liên hiệp phụ nữ xã Sỹ Bình

 Qua kiểm tra hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ tại cơ sở cho thấy, việc thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và “Phụ nữ  chung sức xây dựng Nông thôn mới”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, 3 nhiệm vụ trọng tâm của Hội … đã được Hội liên hiệp phụ nữ các xã phát động sâu rộng tới toàn thể hội viên phụ nữ. Thực hiện tốt việc tuyên truyền các đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách pháp luật của nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đại biểu phụ nữ các cấp; các chương trình, kế hoạch trọng tâm của công tác Hội. Tích cực trong việc tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới như: duy trì các mô hình tổ thu gom rác thải, trồng và chăm sóc hoa, cây xanh ven các trục đường do hội phụ nữ tự quản tạo cảnh quan môi trường “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp” Hội phụ nữ các xã đã chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ vươn lên thoát nghèo. Tại các buổi làm việc đoàn đã ghi nhận những cố gắng của Hội phụ nữ các xã trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác Hội trong 5 tháng vừa qua, chỉ ra những hạn chế để Hội phụ nữ các xã khắc phục, đồng thời đề nghị Hội phụ nữ các xã sẽ phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội những tháng cuối năm 2022, góp phần đưa công tác Hội và phong trào phụ nữ của huyện nhà ngày càng phát triển vững mạnh./.

Đào Kiên