Hội LHPN xã Vũ Muộn tổ chức Đại hội lần thứ XVII

Ngày 27/4/2016, Hội Liên Hiệp phụ nữ xã Vũ Muộn tổ chức Đại hội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ xã Vũ Muộn đã đạt được nhiều kết quả khích lệ, hầu hết các mục tiêu, nhiệm vụ chỉ tiêu Nghị quyết đề ra đều thực hiện đạt và vượt. Kết quả, Hội liên hiệp phụ nữ xã Vũ Muộn đã phát triển mới được 68 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 356 chị. Cùng với việc quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh, trong nhiệm kỳ qua, Hội liên hiệp phụ nữ xã Vũ Muộn còn tích cực thực hiện tốt các phong trào do Hội liên hiệp phụ nữ cấp trên phát động như: Phong trào thi đua  “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã được cụ thể hóa vào các nhiệm vụ trọng tâm của hội nhằm xây dựng người phụ nữ mới và xây dựng gia đình hạnh phúc thông quan việc rèn luyện 04 phẩm chất : Tự tin – tự trọng – trung hậu – đảm đang và 08 tiêu chí của cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không 3 sạch”, gắn với đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ; Cuộc vận động  “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư “ và phong trào  “Cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới”. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua, đã có 136/403 gia đình cán bộ, hội viên phụ nữ thoát nghèo.

Đại hội Hội liên hiệp Phụ nữ xã Vũ Muộn đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2016 – 2021 là : Tích cực xây dựng Tổ chức Hội vững mạnh, tập trung thực hiện tốt các phong trào do Hội liên hiệp Phụ nữ cấp trên phát động, không ngừng nâng cao vị trí, vai trò của Phụ nữ trong việc tham gia phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt là tham gia thực hiện thắng lợi Đề án xây dựng xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

Đại hội đã bầu 11 đồng chí vào BCH khóa mới và bầu 09 đại biểu đi dự Đại hội Hội LHPN huyện Bạch Thông nhiệm kỳ 2016 – 2021./.