HỘI LH PHỤ NỮ XÃ DƯƠNG PHONG, BẠCH THÔNG GIÚP NHAU PHÁT TRIỂN KINH TẾ.

0

Dương Phong là xã thuần nông, do vậy đời sống của chị em phụ nữ nói riêng và của nhân dân nơi đây nói chung còn gặp nhiều khó khăn. Nhận thức được trách nhiệm trong công tác xóa đói giảm nghèo, giúp nhau làm kinh tế gia đình, thời gian qua, Hội Phụ nữ xã đã triển khai nhiều biện pháp góp phần giúp chị em xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc.

Chị Bàn Thị Huyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết: “Những năm gần đây, phụ nữ xã Dương Phong chịu khó lao động, cần cù sáng tạo, họ đã biết ứng dụng khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, vươn lên làm giàu cho bản thân. Bên cạnh đó Hội Liên hiệp Phụ nữ xã cùng chính quyền địa phương đã có nhiều hướng mở thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho chị em phát triển kinh tế gia đình; trong đó, nâng cao kiến thức cho phụ nữ nhằm thay đổi cách nghĩ, cách làm là một trong những nhiệm vụ hàng đầu được đặt ra”, từ đó góp phần thực hiện đạt hiệu quả trong nhiều phong trào do Hội phát động như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo”.

Trong quá trình hoạt động, Hội Phụ nữ xã luôn chú trọng đến nhiệm vụ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, đặc biệt là chỉ đạo các chi hội tập trung giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ.

Ngoài ra, ngay từ đầu năm, Hội Phụ nữ xã đã đề ra kế hoạch, lập nhiều dự án tín chấp cho 105 lượt chị em vay, với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Đồng thời, từ các nguồn vốn ưu đãi của ngân hàng, phát huy nguồn vốn nội lực, duy trì các nhóm tín dụng tiết kiệm, góp vốn xoay vòng giúp cho hơn 200 lượt chị em vay, với số tiền trên 200 triệu đồng. Có được đồng vốn, chị em đã đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, trồng cây ăn quả, đặc biệt cây trồng mang lai hiệu quả kinh tế cao tại đây là cây quýt; trồng màu và buôn bán nhỏ, nhằm phát triển kinh tế hộ gia đình và để đồng vốn vay có hiệu quả.

Chị Bàn Thị Huyên, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã cho biết thêm: “Nhờ phát huy được nội lực mà chị em đã khắc phục khó khăn về vốn. Từ đó, đã có hơn 80% phụ nữ làm chủ hộ được giúp đỡ. Từ chỗ ổn định về kinh tế, nhiều chị em đã có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, nâng cao mức hưởng thụ về đời sống vật chất và tinh thần”. Ngoài ra, Hội phụ nữ xã còn tích cực tham gia các mặt công tác xã hội, quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, y tế, tham mưu và đề xuất các giải pháp xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch vững mạnh; phối hợp cùng các ngành chức năng bài trừ các tệ nạn xã hội, tham gia hòa giải 15 vụ mâu thuẫn, tranh chấp, giáo dục các đối tượng lầm đường lạc lối trở về con đường làm ăn lương thiện.

Có thể nói, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo thật sự là phong trào đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần làm cho hoạt động của Hội Phụ nữ Dương Phong ngày càng phát triển.