Hội khuyến học xã Đôn Phong tích cực phát huy hiệu quả

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi để mọi người ở mọi lứa tuổi mọi trình độ được học tập thường xuyên, liên tục, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia xây dựng và phát triển giáo dục. Những năm qua hội khuyến học xã Đôn Phong đã tích cực huy động sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp,.. xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài.

Hiện nay hội khuyến học xã Đôn Phong có 15 chi hội, 581 hội viên, trong đó có 1 chi hội khối ủy ban, 1 chi hội dòng họ Hà Văn, 3 chi hội trường học, 10 chi hội tại các thôn bản. Thực hiện công tác hội, hội khuyến học xã Đôn Phong luôn làm tốt nhiệm vụ nhất là phong trào gây quỹ khuyến học, khuyến tài. Tùy theo kinh phí thu được, Hội khuyến học xã, đã tổ chức các hoạt động giúp đỡ học sinh nghèo hiếu học bằng các hình thức như: Mua sách vở, bút mực, trao tiền, khen bằng tiền cho các em học sinh học giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp. Riêng năm 2014 hội khuyến học xã Đôn Phong đã tặng gần 20 xuất quà cho các học sinh vượt khó học giỏi, các học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian tới Hội sẽ tiếp tục tuyên tuyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân, các tổ chức, đoàn thể quan tâm đến công tác khuyến học, khuyến tài của địa phương, cùng nhau xây dựng một xã hội học tập, chăm lo việc học cho con em, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục của địa phương ngày một phát triển.