Hội khuyến học huyện tổng kết công tác khuyến học năm 2013.

0

Ngày 19/2/2014, Hội khuyến học huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác khuyến học năm 2013, triển khai phương hướng hoạt động công tác năm 2014. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Lèng Văn Tý – Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh, ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện, ông Hoàng Anh Chỉnh – UVTT HĐND huyện, cùng các đồng chí UVBCH Hội khuyến học huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chi hội trưởng cơ quan đơn vị và dòng họ hiếu học năm 2013.

Năm 2013, hoạt động của Hội khuyến học huyện đã có bước trưởng thành và phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng. Trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện. Toàn huyện hiện có 19 hội với 7.397 hội viên và 170 chi hội. Toàn huyện có 9 dòng họ hiếu học tiêu biểu như dòng Vũ, dòng họ Hoàng Thọ xã Tân Tiến; dòng họ Ma xã Sỹ Bình; dòng họ Mai xã Quân Bình; dòng họ Đinh, dòng họ Nguyễn xã Cẩm Giàng; dòng họ Hà Văn xã Đôn Phong; dòng họ Vũ xã Nguyên Phúc. Có trên 2.900 gia đình hiếu học, 174 gia đình thành đạt, 44 gia đình tú tài khuyến học và 9 gia đình cử nhân hiếu học… Trong năm, với các hoạt động khuyến học đầy ý nghĩa như động viên khen thưởng, khuyến khích phong trào học tập, tặng học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, tặng quà các cháu thi đỗ đại học nguyện vọng 1 – với tổng số tiền hơn 5 triệu đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận những khó khăn và các giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới: Với mục tiêu duy trì 17/17 xã thị trấn có tổ chức hội và hoạt động có hiệu quả; phấn đấu 100% Chi hội đăng ký gia đình hiếu học, trong đó 85% gia đình được công nhận gia đình hiếu học.

  Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị ông Nguyễn Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch UBND huyện đã nghi nhận và biểu dương những kết quả mà các cấp hội khuyến học huyện đã đạt được trong năm qua, đồng thời mong muốn thời gian tới hội khuyến học huyện tiếp tục chung sức, đồng lòng, kế thừa phát huy và xây dựng hội khuyến học huyện vững mạnh góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tại hội nghị cũng đã tiến các quy trình để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch hội khuyến học huyện. Kết quả ông Lăng Văn Lương hội viên Hội khuyến học xã Vi Hương giữ chức Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện.

Nhân dịp này, Hội khuyến học huyện cũng đã tặng giấy khen cho 06 tập thể và 03 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong hoạt động khuyến học năm 2013.