HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN: TỔ CHỨC HỘI NGHỊ BẦU BỔ SUNG ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ VÀ BẦU CHỨC DANH PHÓ CHỦ TỊCH HỘI KHUYẾN HỌC HUYỆN, NHIỆM KỲ 2021-2026

0

Chiều 08/4/2024, Hội Khuyến học huyện tổ chức Hội nghị bầu bổ sung ủy viên BCH, Ban Thường vụ và bầu chức danh Phó Chủ tịch (kiêm nhiệm) hội Khuyến học huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội Hội Khuyến học huyện Bạch Thông được tổ chức vào năm 2021, với số lượng thành viên Ban Chấp hành được bầu là 21 người. Thời gian qua, số lượng thành viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ có nhiều thay đổi do chuyển công tác, nghỉ hưu…  Nhằm kịp thời kiện toàn tổ chức để hoạt động đạt hiệu quả, Ban Thường vụ Hội Khuyến học huyện tiến hành lấy ý kiến các thành viên trong Ban Chấp hành Hội để bầu bổ sung đảm bảo số lượng mà Đại hội Hội Khuyến học huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026 đã bầu.

 Toàn cảnh Hội nghị Ban Chấp hành hội Khuyến học huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, các đại biểu đã tiến hành bầu bổ sung 5 đồng chí vào Ban Chấp hành hội Khuyến học huyện, nhiệm kỳ 2021-2026, bầu 2 đồng chí vào Ban Thường vụ hội Khuyến học huyện. Bà Trịnh Thị Thu, Phó Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo huyện được bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trịnh Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội khuyến học huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 phát biểu nhận nhiệm vụ

 Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Bà Trịnh Thị Thu, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học huyện đã cảm ơn Thường trực Huyện Ủy, lãnh đạo UBND huyện đã tin tưởng giao nhiệm vụ, cảm ơn sự tín nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành hội Khuyến học huyện; đây là vinh dự lớn, tự hào đối với cá nhân; bản thân hứa sẽ nỗ lực cố gắng học tập, nghiên cứu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo huyện, các đồng chí trong Ban Chấp hành hội Khuyến học huyện, các đồng chí Chủ tịch Hội Khuyến học cơ sở để bản thân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; cùng tập thể Ban chấp hành hội Khuyến học huyện phát huy những kết quả đạt được trong những năm qua, tiếp tục đưa phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn huyện ngày càng phát triển lớn mạnh./.

Hoàng Sim

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây