HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG HUYỆN HỌP XÉT CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

Ngày 20/9/2022, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã họp xét khen thưởng theo thẩm quyền cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và trong thực hiện một số nhiệm vụ công tác. Đồng chí Đinh Quang Hưng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng huyện chủ trì cuộc họp.

  Hội đồng thi đua khen thưởng huyện họp xét các hình thức khen thưởng

 Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện được nghe lãnh đạo Phòng Nội vụ huyện trình bày danh sách các tập thể, cá nhân được đề nghị UBND huyện tặng Giấy khen đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 năm 2022; các cá nhân có thành tích nổi bật trong tham gia tìm kiếm công dân đi lạc trong rừng vào ngày 04/8/2022 trên địa bàn xã Cao Sơn; các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc tại Đại hội TDTT tỉnh Bắc Kạn làn thứ VI năm 2022; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác quán triệt, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2022.

Kết quả có 22 tập thể 36 cá nhân được Hội đồng thi đua, khen thưởng nhất trí đề nghị Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua và trong thực hiện một số nhiệm vụ công tác; nhất trí đề nghị trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 01 tập thể, 01cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Việc thực hiện công tác khen thưởng kịp thời nhằm động viên, khích lệ các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương./.

Hoàng Sim