HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ TÂN TÚ TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ NĂM NHIỆM KỲ 2021 – 2026

Sáng 10/6/2022, HĐND xã Tân Tú tổ chức kỳ họp thứ năm khoá II, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kỳ họp có đồng chí Nguyễn Thanh Hà – Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện.

 Toàn cảnh họp thứ sáu, HĐND xã Quân Hà khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Tại kỳ họp đã thông qua báo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo công tác thu, chi ngân sách, tình hình sử dụng ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021, báo cáo công tác của thường trực của HĐND xã 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị  của cử tri trước kỳ họp thứ năm; báo cáo của Uỷ ban MTTQ tham gia xây dựng chính quyền, các báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND xã cũng đã được kỳ họp thông qua. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, xã đã chỉ đạo tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, sản xuất nông, lâm nghiệp. Một số chỉ tiêu cây trồng đạt và vượt kế hoạch đề ra như: cây lúa, cây ngô, thuốc lá đạt 100% kế hoạch. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm đạt 29% kế hoạch, chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay xã đạt 12/19 tiêu chí. Năm 2022, xã phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí, phấn đấu thôn Nà Xe và thôn Tân Hoan đạt thôn nông thôn mới.

Kỳ họp đã dành thời gian thảo luận, đóng góp vào các báo cáo và đưa gia các giải pháp để thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm. Kỳ họp cũng đã thông qua các Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về ban hành phê chuẩn quyết toand ngân sách địa phương năm 2021; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Tân Tú; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND xã năm 2023 và Tờ trình, dự thảo Nghị quyết kỳ họp thứ năm HĐND xã khoá II, nhiệm kỳ 2021 – 2026./.

Ngọc Diệp