Hội đồng nhân dân xã Quân Bình tổ chức kỳ họp bất thường khóa 18

0

Ngày 22/4/2014, Hội đồng nhân dân xã Quân Bình tổ chức kỳ họp bất thường khóa 18, nhiệm kỳ 2011 – 2016 để kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Quân Bình khóa 18 nhiệm kỳ 2011 – 2016. Đến dự có ông Hoàng Anh Chỉnh, Ủy viên thường trực HĐND huyện, lãnh đạo xã và 25 đại biểu HĐND xã tham dự.

Tại Kỳ họp đã thông qua  Tờ trình của HĐND xã về việc giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND xã Quân Bình khóa 18, nhiệm kỳ 2011- 2016.  Với số lượng 25/25 đại biểu Hội đồng nhân dân xã tham dự, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Triệu Trung Kiên là  UVBCH Đảng bộ xã khóa 18, nhiệm kỳ 2010 -2015, Bí Thư Đoàn TNCS HCM xã, Đại biểu HĐND xã khóa 18 vào chức danh Phó Chủ tịch UBND xã, với số phiếu  đạt 100%.

Hội đồng nhân dân xã Quân Bình đã thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND xã.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, ông Hoàng Anh Chỉnh Ủy viên Thường trực HĐND huyện, gửi lời chúc mừng đến ông Triệu Trung Kiên đồng thời đề nghị ông Triệu Trung Kiên sắp xếp công việc để nhận nhiệm vụ mới. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị UBND xã Quân Bình sớm phân công nhiệm vụ cho ông Triệu Trung Kiên để chia sẻ công việc, trách nhiệm và phát huy được hiệu quả trong lãnh đạo điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.