HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ NGUYÊN PHÚC TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ MƯỜI NHIỆM KỲ 2016 2021

Sáng 27/12/2019, Hội đồng nhân dân xã Nguyên Phúc tổ chức kỳ họp thứ mười khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 – 2021, để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Dự kỳ họp có đồng chí Hoàng Thị Thu Trang – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Lê Hồng Sơn – Ủy viên BTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Chủ tịch UBMTTQ huyện.

 Toàn cảnh kỳ họp HĐND xã Nguyên Phúc

Năm 2019, xã Nguyên Phúc triển khai thực hiện các cây trồng đạt và vượt kế hoạch giao, tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm của xã ước đạt 1.169tấn, đạt 101% KH, thu ngân sách trên địa bàn tính đến ngày 31/11/2019 đã thu được đạt 124% kế hoạch so với dự toán…Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai thực hiện có hiệu quả, đến nay xã đạt 11/19 tiêu chítriển khai thực hiện tốt các dự án chăn nuôi, phát triên sản xuất, duy tu bảo dưỡng các công trình đường giao thông nông thôn. Công tác văn hóa, giáo dục, y tế, dân số và trẻ em được quan tâm thực hiện có hiệu quả, thực hiện tốt công tác chế độ chính sách cho người có công, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội theo quy định, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được giữ vững, trong năm không có vụ việc lớn xảy ra, không có đơn thư khiếu nại vượt cấp.

Tại kỳ họp này, các đại biểu đã cùng  thảo luận về từng tiêu chí để thực hiện trong năm 2020. Trong đó, xem xét phân bổ vốn đầu tư công trung hạn; các tờ trình, nghị quyết khi được ban hành cần được thực thi có hiệu quả, sát với thực tế của địa phương./.