Hội đồng nhân dân xã Nguyên Phúc tổ chức Kỳ họp khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011- 2016

0

Sáng 11/3/2016, HĐND xã Nguyên Phúc tổ chức kỳ họp HĐND xã khóa XVIII, nhiệm kỳ 2011 – 2016. Dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn – Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện.

Trong nhiệm kỳ 2011 – 2016, HĐND xã đã có nhiều đổi mới đặc biệt là cơ cấu đại biểu trẻ và chất lượng hoạt động đại biểu HĐND được nâng lên rõ rệt từ đó đã nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND. Việc tổ chức các kỳ họp đã được HĐND xã  chuẩn bị chu đáo và theo luật định, từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức được 13 kỳ họp, trong đó có 11 kỳ họp thường lệ và 02 kỳ họp chuyên đề. Đồng thời thường trực HĐND, UBND và các cơ quan tham mưu đều tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong việc tham gia xây dựng dự thảo Nghị quyết, báo cáo, đề án, tờ trình và các tài liệu theo quy định trình tại kỳ họp. Từ đâu năm đến nay, nhìn chung các đại biểu HĐND đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, trong các kỳ họp đại biểu HĐND đã có nhiều ý kiến tham gia thảo luận và đóng góp đối với các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết tại kỳ họp. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau kỳ họp cũng được thường trực HĐND chỉ đạo giám sát, tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng có hiệu quả đến cử tri trên địa bàn xã theo đúng kế hoạch hàng năm. Các đại biểu HĐND đã thể hiện đúng vai trò của người đại biểu đại diện cho cử tri bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, tham gia các vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, QP – AN của địa phương. Tại kỳ họp, HĐND xã Nguyên Phúc cũng đã thẻo luận và thông qua tờ trình dự thảo Nghị quyết về tổng kết hoạt động UBND xã và dự thảo Nghị quyết về tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của HĐND xã khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 – 2016./.