HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH GIÁM SÁT ĐẦU TƯ CÔNG TẠI HUYỆN BẠCH THÔNG

Sáng ngày 28/4/2022, Ban Kinh tế- Ngân sách, Hội đồng nhân dân tỉnh đã giám sát về tiến độ triển khai thực hiện dự án đường nội thị thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông. Dự làm việc với đoàn giám sát có đồng chí Đinh Quang Hưng – Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện.

Toàn cảnh buổi giám sát

Sau khi được phê duyệt chủ trương tại Nghị quyết số 60 ngày 14 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn về chủ trương đầu tư dự án đường nội thị, thị trấn Phủ Thông, Uỷ ban nhân dân huyện đã giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng huyện làm chủ đầu tư và thực hiện các bước lập dự án. Hiện nay, huyện đang trình Sở Xây dựng xem xét, thẩm định và trình UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Đến hết quý I năm 2022, dự án đã giải ngân 1 tỷ 300 triệu đồng cho các bước tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi và tư vấn lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Công trình sẽ được chủ đầu tư triển khai thi công sau khi có Quyết định phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình.

Tại buổi giám sát, huyện Bạch Thông đề nghị các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục tạo điều kiện giúp đỡ để chủ đầu tư sớm triển khai thực hiện và hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã đề ra./.

Thanh Tuyền