HỘI ĐỒNG GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH HUYỆN KIỂM TRA TẠI XÃ HÀ VỊ

Chiều ngày 24/9/2019, tại Ủy ban nhân dân xã Hà Vị, Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh huyện do Thượng tá Lý Văn Ninh – Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Phó Chủ tịch Thường trực HĐGDQP&AN huyện Bạch Thông làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019.

Tại buổi kiểm tra, Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh huyện đã kiểm tra 3 nội dung chính: (1) Công tác quán triệt, triển khai văn bản của cấp trên; (2) Kiểm tra các văn bản liên quan đến thực hiện công tác GDQP&AN xã; (3) Kiểm tra nhận thức đối tượng 4.

Qua buổi kiểm tra, Đoàn kiểm tra Hội đồng GDQP&AN huyện chỉ ra những kết quả đạt được và hạn chế cần khắc phục, đoàn công tác yêu cầu thời gian tới, Hội đồng GDQP&AN xã Hà Vị tiếp tục quán triệt và triển khai, thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với công tác GDQPAN. Từ đó tổ chức triển khai thực hiện chặt chẽ, đồng bộ góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.