Hội cựu thanh niêm xung phong huyện Tổng kết công tác Hội năm 2013

Ngày 07/01/2014, Hội cựu THXP huyện tổ chức tổng kết công tác Hội CTNXP năm 2013, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2014. Dự hội nghị tổng kết có ông Triệu Sơn – Chủ tịch Hội CTNXP tỉnh Bắc Kạn, ông Hoàng Anh Chỉnh – Ủy viên thường trực HĐND huyện.

Năm 2013, được sự quan tâm, hướng dẫn chỉ đạo của thường trực tỉnh Hội, sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể. Hội CTNXP huyện đã thực hiện tốt công tác hoạt động Hội, trong năm đã cung cố, hoàn thiện các thủ tục pháp lý về tổ chức Hội, tổ chức hoạt động nghĩa tình đồng đội, giúp đỡ hỗ trợ nhau vươn lên trong cuộc sống, tích cực tham gia xây dựng phát triển kinh tế ở địa phương. Qua công tác Hội và các phong trào đã xuất hiện nhiều cá nhân điển hình tiêu biểu làm nòng cốt cho mọi hoạt động. Trong năm đã giải quyết cho 164 hội viên được hưởng trợ cấp một lần theo QĐ 104 và 75 hội viên được hưởng trợ cấp theo QĐ 40. Được biết hiện nay, toàn huyện có 14 Hội cấp xã, mỗi đơn vị có 10 hội viên và tính đến thời điểm hiện nay tổng số cựu TNXP trên địa bàn toàn huyện là 194 người. Cùng với kết qua đã đạt được rong năm qua, Hội cũng còn một số hạn chế cần khắc phục đó là: một số cán bộ hội còn hạn chế về năng lực hoạt động của Hội, công tác tham mưu chưa được thường xuyên, công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật chưa được thương xuyên kịp thời…Trong thời gian tới Hội tiếp tục đẩy mạnh phong trào “ Cựu TNXP nêu gương sáng, học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM”, phối hợp với Đoàn TNCSHCM làm tốt công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, tổ chức thăm hỏi các gia đình chính sách trên địa bàn. Trong năm 2013, tổ chức Hội được tỉnh hội trao tăng giấy khen cho 01 tập thể và 04 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội.