HỘI CỰU CHIẾN BINH TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Trong thời gian qua phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng và thu được nhiều kết quả.

Hội cựu chiến binh xã Vũ Muộn tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn

Các cấp hội đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên cán bộ, hội viên tự nguyện tham gia ủng hộ được trên 700 triệu đồng tiền mặt; hiến đất gần 10 nghìn m2 và đóng góp được gần 5.500 ngày công lao động để tham gia xây dựng nhà họp thôn, sân thể thao, làm đường giao thông nông thôn, đường nội đồng, kênh mương, thủy lợi…Điển hình là tại các xã Mỹ Thanh, Dương Phong, Đôn Phong, Lục Bình, Quân Hà…Bên cạnh đó, Hội cựu chiến binh cũng tích cực tham gia cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, kết quả hàng năm có 97% gia đình hội viên được công nhận đạt tiêu chuẩn “Gia đình văn hóa”, góp phần đưa 4 xã trên địa bàn huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

Thanh Tuyền