Hội Cựu chiến binh huyện đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh

Những năm qua, bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo động lực mạnh mẽ động viên cán bộ, hội viên CCB trong huyện phát huy bản chất, truyền thống bộ đội Cụ Hồ trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo.

Xác định học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội CCB huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các cơ sở hội tổ chức cho cán bộ, hội viên học tập chỉ thị 03-CT/TW của Bộ chính trị bằng nội dung việc làm cụ thể, đưa việc học tập và làm theo thành nội dung sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Hội. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Hội Cựu chiến binh huyện chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung Cuộc vận động được triển khai với nhiều hình thức đa dạng, thiết thực. Thông qua các hình thức tuyên truyền, nhận thức của cán bộ, hội viên được nâng lên, tạo được sự chuyển biến trong phấn đấu và rèn luyện theo gương Bác.

Phong trào phát triển kinh tế, giúp nhau từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình hội viên. Hội CCB huyện đã tích cực triển khai, tham gia các phong trào đăng ký xây dựng các mô hình kinh tế, qua đó các hội viên chủ động trong sản xuất, kinh doanh, mạnh dạn đầu tư, xuất hiện nhiều mô hình hội viên CCB có thu nhập cao, đạt từ 50 đến trên 400 triệu đồng. Tiêu biểu trong phong trào này có CCB Hà Văn Tiến, Chăn nuôi lợn nái;  Hoàng Văn Dưỡng xã Tú Trĩ – chăn nuôi cá;  Nguyễn Văn Khoa xã Hà Vị kinh doanh dịch vụ ăn uống; Bàn Tiến Lợi xã Dương Phong – với mô hình trồng cây cam quýt. Trong phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội CCB huyện coi trọng công tác tuyên truyền, vận động, nêu cao vai trò gương mẫu của CCB đối với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Công tác phát triển kết nạp hội viên mới được quan tâm. Năm 2013, hội đã kết nạp thêm 70 hội viên mới, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên trên 1.856 người, ngay khi vào hội, các hội viên luôn ý thức về việc “học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phấn đấu hết mình, hoàn thành mọi nhiệm vụ của Hội giao phó, góp phần thúc đẩy các phong trào ở chi hội ngày càng vững mạnh.

Điển hình trong cuộc vận động có chi hội Bản Vén xã Đôn Phong. Những năm qua, Hội đã tích cực tuyên truyền đến toàn thể hội viên các nội dung của cuộc vận động, nhân điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt trong chi hội. Qua đó, chi hội CCB Bản Vén luôn đạt nhiều kết quả trong công tác hội, trong cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nhiều năm liền chi hội được Hội CCB huyện tặng giấy khen, Đồng chí Hạ Đình Huyền, Chi hội trưởng CCB thôn Bản Vén xã Đôn Phong cho biết: Thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chi hội thôn Bản Vén triển khai nội dung cuộc vận động đến toàn thể hội viên thông qua các buổi họp chi hội, qua đó các hội viên thấm nhuần và làm theo. Hàng năm đạt 100% hội viên đều hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, đặc biệt tinh thần tương trợ lẫn nhau được trú trọng. Có thể nói, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tác động đến nhận thức, hành động của mỗi hội viên CCB. Trong thời gian tới Hội CCB đề ra phương hướng cụ thể để cuộc vận động có sức lan tỏa sâu rộng hơn nữa. Ông Phạm Thanh Bình,Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Năm 2014, thường trực Hội CCB huyện đã xây dựng phương hướng cụ thể thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị gắn với các nhiệm vụ trọng tâm hoạt động của công tác Hội, nhất là tham gia thực hiện phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo gắn với việc đẩy mạnh nâng cao trách nhiệm của người Đảng viên, người cán bộ hội viên gương mẫu, xây dựng cựu chiến binh gương mẫu nhất là các cuộc vận động do Trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam phát động làm sao mỗi cán bộ, hội viên, nhân dân đều thấm nhuần việc học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Với những thành tích đạt được từ việc thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Hội CCB huyện đã góp phần thực hiện thắng lợi phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.