Hội Cựu chiến binh huyện Bạch Thông tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2012 – 2017

0

Vừa qua, Hội Cựu chiến binh huyện Bạch Thông đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Đại hội đã thông qua các báo cáo: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2007 – 2012 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012 – 2017; Báo cáo kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành Hội khóa IV; Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu; báo cáo tham luận của Hội Cựu chiến binh các xã, thị trấn…

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Cựu chiến binh huyện Bạch Thông luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho các hội viên phát huy phẩm chất truyền thống “bộ đội cụ Hồ”. Các hội viên luôn kiên định lập trường, tư tưởng chính trị; tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành tốt mọi chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia công tác bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân. Góp phần tích cực trong công tác xóa đói – giảm nghèo trên địa bàn huyện, các cấp Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực như: Hướng dẫn hội viên chuyển dịch cơ cấu kinh tế, khuyến khích các hộ phát triển kinh tế trang trại theo mô hình vừa và nhỏ, xây dựng kế hoạch giúp đỡ các gia đình khó khăn, phối hợp với các cơ quan chuyên môn tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các hội viên… Hiện nay, Hội chỉ còn 56 hộ hội viên nghèo và 79 hộ cận nghèo, nhiều hộ hội viên có mô hình kinh tế cho thu nhập từ 120 – 200 triệu đồng. Song song với phát triển kinh tế, các cấp Hội tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào ở địa phương như: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tổ chức thăm hỏi, động viên các hội viên khi ốm đau… Trong 5 năm qua, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Bạch Thông luôn thực hiện tốt công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Qua thực tiễn hoạt động, các cấp Hội Cựu chiến binh huyện Bạch Thông đã khẳng định được vị trí, vai trò của tổ chức Hội trong hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn huyện.

 

Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện Bạch Thông lần thứ V, nhiệm kỳ 2012 – 2017

 

Đại hội đã đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, trong đó phấn đấu đạt các mục tiêu cơ bản như: 100% hội viên kiên định, vững vàng về tư tưởng chính trị; 100% cán bộ được bồi dưỡng lý luận chính trị, tập huấn nghiệp vụ công tác Hội; hàng năm kêt nạp mới 50 – 55 hội viên, có trên 90% tổ chức Hội đạt trong sạch vững mạnh, trên 95% hội viên đạt “Hội viên gương mẫu”, trên 95% gia đình hội viên đạt “gia đình văn hóa”; giảm tỷ lệ hộ nghèo 6%/năm; 100% hội viên là đảng viên đạt đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ… Để đạt được những mục tiêu trên trong nhiệm kỳ tới Hội Cựu chiến binh huyện Bạch Thông đã đề ra một số giải pháp gồm: Tích cực tuyên truyền vận động các hội viên giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, giúp đỡ hội viên nghèo, gia đình neo đơn; xây dựng và củng cố tổ chức Hội, trong đó chú trọng công tác phát triển hội viên, xây dựng tổ chức hội trong sạch, vững mạnh; phát hiện, nhân rộng các cá nhân, điển hình tiên tiến …

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện khóa V, nhiệm kỳ 2012 – 2017 gồm 15 đồng chí, đồng chí Phạm Thanh Bình – Nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh huyện khóa IV, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Lục Bình được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hội; bầu 23 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự đại hội cấp tỉnh sẽ diễn ra trong thời gian tới.

Tại Đại hội, 100% đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội./.