Hội CCB xã Cẩm Giàng tổ chức tọa đàm kỷ niệm ngày 30/4 giải phóng hoàn toàn miền Nam.

Ngày 29 tháng 4 năm 2014 Hội CCB xã Cẩm Giàng đã tổ chức tọa đàm kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng hoàn toàn miên nam thống nhất đất nước và 60 năm chiến thăng Điện Biên Phủ 07/5/1954 – 07/5/2014.

Tới dự buổi tọa đàm có lãnh đạo xã Cẩm Giàng và hơn 30 Cựu chiến binh trên địa bàn xã tham gia. Buổi tọa đàm đã ôn lại giá trị lịch sử, ý nghĩa to lớn về chiến thắng ngày 30/4/1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như ý nghĩa của chiến thắng Điện Biên Phủ lẫy lừng năm châu, trấn động địa cầu để đem lại hòa bình, độc lập cho dân tộc. Qua đó nhằm giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử của Đảng và dân tộc; bồi dưỡng, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; góp phần củng cố và tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.