Hội CCB đẩy mạnh phong trào thi đua phát triển kinh tế

Thực hiện phong trào thi đua Cựu chiến binh nêu cao ý chí tự lực tự cường, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững, trong những năm qua Hội cựu chiến binh huyện Bạch Thông đã đề ra nhiều biện pháp nhằm thực hiện có hiệu quả phong trào.

Qua từng năm Hội đã phát động giữa các tổ chức hội và hội viên, giao ước thi đua, xây dựng chỉ tiêu kế hoạch xóa đói giảm nghèo thật cụ thể cho các hộ hội viên phát triển theo mô hình kinh tế vừa và nhỏ phù hợp với tình hình của địa phương, khả năng điều kiện của từng hộ gia đình. Hội đã đứng ra tín chấp với ngân hàng chính sách xã hội huyện cho 558 hội viên vay với số tiền trên 15 tỷ đồng, tạo thêm công ăn việc làm cho hàng trăm lao động, từ nguồn vốn vay của ngân hàng CSXH nhiều mô hình kinh tế được hội viên CCB áp dụng có hiệu quả cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm như mô hình làm dịch vụ ăn uống, trồng cam quýt, chăn nuôi gia súc, trồng rừng….Bên cạnh đó các cấp hội tận tình giúp đỡ những gia đình hội viên nghèo vượt khó, vươn lên giúp nhau bằng tiền, cây con giống, giúp nhau bằng ngày công lao động, hướng dẫn hội viên cách làm giàu, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật…. Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua phát triển kinh tế nhiều hộ hội viên đã vươn lên thoát nghèo, đời sống từng bước được cải thiện, nếu như năm 2009 số hộ hội viên nghèo của toàn huyện là 123 hộ, thì đến nay giảm xuống còn 52 hộ.