Hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn tuần 26 (từ 22/6 đến ngày 28/6/2020)

Xem nội dung chi tiết tại đây:  3