HOÀN THÀNH HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN, TỰ VỆ NĂM 2020

Từ ngày 30/6 đến 04/7/2020 Ban CHQS huyện Bạch Thông phối hợp với các đơn vị tổ chức huấn luyện tự vệ khối cơ quan và kiểm tra bắn đạn thật năm 2020, với kết quả huấn luyện đạt loại khá.

                                                       Kiểm tra bắn đạn thật tự vệ khối UBND huyện

Tham gia huấn luyện có trên 100 cán bộ, chiến sỹ tự vệ các khối Huyện ủy, UBND huyện, Kho bạc nhà nước, Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT, Trung tâm y tế, Trường THPT Phủ Thông và Lâm trường Bạch Thông…Trong thời gian huấn luyện cán bộ, chiến sỹ tự vệ khối cơ quan đã được tìm hiểu Luật dân quân tự vệ; chiến lược “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam, hướng dẫn kỹ thuật ngắm bắn súng K63… và tổ chức kiểm tra bắn đạn thật. Qua kiểm tra bắn đạn thật 100% cán bộ, chiến sỹ đạt yêu cầu, trong đó có trên 70% cán bộ, chiến sỹ đạt loại khá, giỏi.
Đây là hoạt động hàng năm nhằm trang bị cho cán bộ, chiến sỹ tự vệ các cơ quan những kiến thức cơ bản về chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tự vệ trong tình hình mới, trang bị kỹ năng sử dụng thành thạo một số loại vũ khí, sẵn sàng đối phó với mọi tình huống, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự trên địa bàn…Trước đó 14/14 xã, thị trấn của huyện Bạch Thông đã hoàn thành huấn luyện Dân quân năm 2020, với kết quả đạt loại khá./.

 Thanh Tuyền