HOÀN THÀNH HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN TỰ VỆ NĂM 2019

0

Thực hiện kế hoạch tổ chức huấn luyện cho lực lượng Dân quân, tự vệ năm 2019, đến nay cơ bản các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Bạch Thông đã hoàn thành công tác huấn luyện.

 Lực lượng tự vệ khối cơ quan kiểm tra bắn đạt thật

Trong thời gian tham gia huấn luyện, lực lượng dân qua tự vệ của các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đã được tìm hiểu những nội dung cơ bản của pháp luật về dân quân tự vệ. Giữ vững biên giới quốc gia nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Dân quân tự vệ làm công tác vận động quần chúng, tham gia xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Một số vấn đề về chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước hiện nay… Tìm hiểu về súng bộ binh, tác dụng, tính năng kỹ, chiến thuật; cấu tạo các bộ phận của súng trường K63 và đạn, tháo lắp thông thường, giữ gìn, lau chùi, bảo quản súng, đạn. Thực hiện công tác dân vận, tham gia lao động xây dựng nông thôn mới. Kết thúc đợt huấn luyện đã tổ chức viết bài thu hoạch chính trị và kiểm tra bắn đạt thật, kết quả đã số lực lượng dân quân tự vệ các xã, thị trấn, cơ quan đơn vị đều đạt yêu cầu trở lên./.