HỖ TRỢ, TƯ VẤN ĐĂNG KÝ CÁC SẢN PHẨM THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH OCOP NĂM 2019 TẠI CÁC XÃ

Nhằm hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức kinh tế trên địa bàn huyện có các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP. Ngày 25-26/3/2019, đoàn công tác hỗ trợ, tư vấn đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP làm việc với các tổ chức kinh doanh tại các xã Vi Hương, Lục Bình, Nguyên Phúc, Cẩm Giàng, Dương Phong và xã Phương Linh.

Đoàn công tác đã đến làm việc với các tổ chức kinh tế có sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP năm 2019 để tư vấn, hướng dẫn bổ sung, hoàn thiện thủ tục đăng ký sản phẩm; phân tích, đánh giá sơ bộ hiện trạng tổ chức kinh tế, xác định nhu cầu hỗ trợ phát triển sản phẩm.

 Sản phẩm Mộc Nhĩ, Nấm Linh Chi tham gia OCOP cuả HTX Hợp Giang

Kết quả, năm 2019 trên địa bàn huyện có 12 sản phẩm đăng ký tham gia Chương trình OCOP, đoàn công tác đã hỗ trợ tư vấn cho 06 tổ chức kinh tế đến từ 06 xã trên địa bàn huyện gồm: Hợp tác xã Thiên An, xã Vi Hương; Hợp tác xã Hợp Giang, xã Lục Bình; Hợp tác xã Hương Ngàn, xã Nguyên Phúc; Tổ hợp tác Đồng Tiến, xã Dương Phong; hộ sản xuất xã Phương Linh và Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ sinh học AV, xã Hà Vị. Nhìn chung các sản phẩm đều đủ điều kiện để tham gia Chương trình OCOP./.