HN triển khai công tác thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước năm 2015

Ngày 16/4/2015, Kho bạc Nhà nước huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị triển khai công tác thanh tra chuyên ngành Kho bạc Nhà nước năm 2015 cho đại diện các đơn vị dự toán quản lý ngân sách nhà nước, các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án, các cơ quan tổ chức có ngân sách nhà nước hỗ trợ có mở tài khoản tại kho bạc nhà nước huyện Bạch Thông. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Tạ Quốc Bảo Giám đốc KBNN Bắc Kạn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước. Nghị định 192 gồm có 6 chương và 57 điều quy định chi tiết về các mức xử phạt đối với những hành vi vi phạm. Trong đó có quy định cụ thể về mức xử phạt đối với các hành vi vi phạm như: Vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước gây lãng phí; Vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong xây dựng các dự án sử dụng ngân sách nhà nước, tiền, tài sản nhà nước; Vi phạm quy định của pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý sử dụng trụ sở; Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, thủ trưởng cơ quan bộ phận tham mưu công tác thanh tra kho bạc nhà nước. Ngoài ra hội nghị cũng đã triển khai Thông tư số 54/2014/TT-BTC ngày 24/4/2014 của Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn thực hiện việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kho bạc nhà nước theo quy định tại Nghị định số 192 và công văn số 2924 của Kho bạc nhà nước hướng dẫn thực hiện thông tư số 54/2014.

Thông qua hội nghị này, nhằm giúp các đơn vị, địa phương thực hiện có hiệu quả việc quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước và có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các hành vi tiêu cực, tham nhũng./.