HN tổng kết công tác Thuế năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015

Ngày 22/01/2015, Chi cục Thuế huyện Bạch Thông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015. Dự chỉ đạo Hội nghị có ông Nguyễn Duy Thể – Phó Cục thuế tỉnh, bà La Thị Huyền – Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Năm 2014, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về nguồn thu nhưng được sự quan tâm chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, Thường trực Huyện ủy, UBND huyện cùng với nỗ lực của tập thể cán bộ công chức Chi cục Thuế do đó kết quả thu ngân sách nhà nước năm 2014 đạt và vượt dự toán UBND tỉnh và HĐND huyện giao. Tính đến hết ngày 31/12/2014 toàn huyện thu được trên 14,5 tỷ đồng đạt 111,69% KH tỉnh giao. Trong đó có 10/13 khoản thu hoàn thành vượt mức vượt dự toán UBND tỉnh giao, một số khoản thu tăng cao như thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương đạt trên 141,35%, thu tiền sử dụng đất đạt 291,5%, thu tiền thuế đất đạt trên 153%, thuế thu nhập cá nhân đạt trên 155,2%, thu thuế sử dụng đất nông nghiệp đạt 206%, thu cố định tại xã đạt 213,1%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 434,3%. Có 18/18 đơn vị trực tiếp thu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán UBND huyện giao như xã Nguyên Phúc đạt 164%, Sỹ Bình đạt 207%, Vi Hương đạt 123%. Năm 2015, Chi cục Thuế tiếp tục triển khai cải cách hiện đại hóa hệ thống thuế giai đoạn 2011 – 2015; đẩy mạnh tiến trình cải cách hiện đại hóa công tác thuế theo lộ trình của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế; tuyên truyền hướng dẫn người nộp thuế thực hiện luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật thuế thu nhập doanh nghiệp….phấn đấu hoàn thành dự toán thu NSNN được UBND tỉnh giao là 12,66 tỷ đồng, dự toán UBND huyện giao là 13 tỷ đồng.