HN GIAO BAN KHỐI XÃ, THỊ TRẤN THÁNG 5

0

Ngày 23/5/2019, Huyện ủy Bạch Thông tổ chức hội nghị giao ban khối xã, thị trấn để đánh giá kết quả công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, lãnh đạo UBND huyện; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo UB MTTQ và các đoàn thể huyện; lãnh đạo một số phòng, ban, ngành liên quan. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Đồng chí Đồng Văn Lưu- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

 Toàn cảnh hội nghị giao ban khối xã, thị trấn tháng 5/2019

Trong tháng 5 năm 2019, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị – xã hội theo đúng tiến độ kế hoạch đã đề ra. Về phát triển kinh tế nhìn chung các loại cây trồng vụ xuân sinh trưởng, phát triển khá tốt; Tuy nhiên, cây lúa xuất hiện rầy nâu, rầy lưng trắng gây hại trên diện rộng, tổng diện tích bị nhiễm 35 ha.Từ ngày 8/5/2019 đến ngày 19/5/2019 trên địa bàn huyện xảy ra dịch tả lợn Châu Phi tại các xã Tân Tiến, Tú Trĩ, Quang Thuận, Mỹ Thanh, Vi Hương, thị trấn Phủ Thông, Vũ Muộn, Lục Bình, đến ngày 19/5/2019, tổng số lợn đã tiêu hủy là 134 con, tổng trọng lượng 5.518 kg …Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Chỉ đạo xã Phương Linh xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019; chỉ đạo xã Quang Thuận xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao năm 2019. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường được duy trì và quan tâm thực hiện, việc cấp mới, đổi giấy chuyển quyền sử dụng đất, chỉnh lý biến động đất đai, giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện đúng quy định. Công tác thu ngân sách trên địa bàn được cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thường xuyên, dự ước tháng 5 thu được 1 tỷđồng; lũy kế 5 tháng thu được 5,4 tỷ  đồng, đạt 40% KH năm. Ngành giáo dục tổ chức kiểm tra, đánh giá chất lượng cuối kỳ II năm học 2018 – 2019; tập trung ôn thi kỳ thi THPT quốc gia.  Lực lượng vũ trang duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn ổn định. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể: Cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời chỉ đạo sơ kết,  tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương theo quy định.  Tại HN giao ban lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy cũng đã quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị số 32-CT/TƯ của Bộ chính trị  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao y thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và chỉ thị số 33-CT/TƯ của Ban Bí thư về việc tăng cường xây dưng tổ chức Đảng trong các đơn vị kinh tế tư nhân.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị: Trong thời gian tới cần tập trung cao độ cho việc chỉ đạo công tác phòng chống Dịch tả lợn Châu Phi; công tác chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, chuẩn bị tốt các điều kiện cho sản xuất vụ mùa. Thực hiện tốt công tác trồng rừng theo kế hoạch. Tập trung triển khai các nội dung trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch; thực hiện điều hành ngân sách theo hướng chủ động, tiết kiệm. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai, môi trường, hành lang an toàn giao thông, quản lý thị trường theo quy định. Đôn đốc giải ngân, quyết toán các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn chương trình xây dựng nông thôn mới. Các chi, đảng bộ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể tổ chức tốt việc sơ kết 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019…