Hiệu quả từ trồng giống cam Vinh ở Quang Thuận

Năm 2013 thông qua Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, xã Quang Thuận đã đưa giống cam Vinh (V2) vào trồng thử nghiệm tại địa phương với quy mô ban đầu là 5 ha.

Mục đích là để đánh giá khả năng thích nghi, chất lượng của giống cam này. Các hộ tham gia mô hình được hỗ trợ 100% giống và hướng dẫn về quy trình kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch. Được biết, giống cam Vinh có ưu điểm vượt trội chỉ sau 2 năm đã bói quả và năm thứ 3 trở đi là cho thu hoạch. Mặc dù chưa đưa ra con số chính xác nhưng theo thống kê của Hội nông dân xã thì trong vòng 5 năm diện tích cam Vinh tại xã đã tăng lên 50ha, ngoài xã Quang Thuận một số xã lân cận như:  Đôn Phong, Dương Phong cũng bắt đầu trồng mới giống cam Vinh. Tuy nhiên, sản phẩm giống cam Vinh được bà con nông dân bán ra thị trường giá vẫn còn bấp bênh, trung bình chỉ được khoảng 12.000 đồng/kg.

Theo đánh giá của các cơ quan chuyên môn, hiện nay mô hình cam Vinh rất phù hợp với điều kiện, thổ nhưỡng của địa phương. Thiết nghĩ, từ thành công của mô hình trên cấp ủy, chính quyền xã cần tuyên truyền và khuyến khích người dân nhân rộng diện tích, có thể thay thế các giống cam, quýt già cỗi, sâu bệnh cho năng suất thấp.. Đây cũng là hướng đi phù hợp khai thác được thế mạnh địa phương, góp phần tăng năng suất, tăng thu nhập cho người dân./.